תהליך עבודה

2.jpg

התהליך מתחיל בבניית פרוגרמה ברורה של צרכים וחלומות לצד בחינת האתר.

על סמך אילו , אני מציעה מס' סקיצות אפשריות ,

מהן נבחרת זו , אשר עליה נבנה תהליך השיפוץ על כל חלקיו.

אני מקפידה על תוכניות ברורות ומפורטות ועל הפרטים המיוחדים בכל פרויקט.